پیش بسوی انقلاب، پیش بسوی تسخیر سفارتخانه های حکومت آدم کشان

جمهوری اسلامی در سحرگاه امروز فرزاد کمانگر، شیرین علم هوی فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان پنج تن از شریفترین فعالین سیاسی را به دار کشاند. جمهوری اسلامی با این جنایت بی شرمانه خود در بطن یک فضا و شرایط متحول و انقلابی عملا خود را در باتلاق عطیم یک انقلاب زیرو رو کننده انداخته است. ستاره انقلاب بر خلاف تصور جلادان و حکومت آدم کشان با مرگ این عزیزان به زیر کشیده نخواهد شد کاملا برعکس آسمان جامعه ایران و سراسر دنیا پر از ستاره های درخشان انقلاب میشود و طوفان انقلاب علیه جمهوری اسلامی بار دیگر سر بلند خواهد کرد.

با قتل و اعدام فعالین سیاسی جمهوری اسلامی در هیچ جای این کره زمین در امان نخواهد بود. تمام کره زمین را زیر پای این جلادان داغ میکنیم. خارج و داخل را برایشان به جهنمی سوزان بدل میکنیم. از امروز جدال با حکومت اسلامی در سراسر دنیا وارد فاز جدید و تعرضی دیگری میشود. فرزاد کمانگر یک چهره شناخته شده و محبوب بین المللی است. تمام سازمان ها، نهادها و احزاب و اتحادیه های کارگری دنیا، تمام انسانهای شریفی که در طول دوران زندانی فرزاد کمانگر برای نجات و آزادی او تلاش کردند اکنون میتوان و باید به یک صف نیرومند جهانی به یک قطب قدرتمند متحد و حامی انقلاب مردم ایران علیه جمهوری اسلامی بدل شوند.
جمهوری اسلامی به قلب مردم دنیا یورش برد و نیش سهم آگین خود را بر قلب مردم دنیا فرود آورد. این یورش را بی پاسخ نمیگذاریم. احساس تالم و تاسف و درد عمیق و جانکاه خانواده های اعدامی ها، خشم مردم به تنگ آمده ایران و تمام کسانیکه در سراسر دنیا برای نجات این فعالین سیاسی تلاش کردند را باید به یک شور و احساس انقلابی به یک نیروی فعاله در پیش بردن انقلاب علیه جمهوری اسلامی در ایران و سراسر دنیا بدل کرد. باید اشک جان سوز مادران و خانواده و دوستدارن فرزاد کمانگرها را به دریای خروشان انقلاب پیوند زد. با قتل این فعالین سیاسی باید بمب انقلاب را ترکاند. باید کره زمین را به لرزه درآورد. باید قویترین و تاریخی ترین و سهمگین ترین زلزله سیاسی را برای حکومت جلادان اسلامی ایجاد کرد.

تمام شهرهای کردستان و تمام شهرهای ایران از امروز باید دست به کار سنگربندی برای انقلاب شوند. خارج کشور باید امنیت و آرامش را از نمایندگان حکومت قصابان گرفت. باید جنبش تسخیر سفارتخانه های جمهوری اسلامی را با قدرت و حدت هر چه بیشتری به جلو راند. هیچ زمانی به اندازه امروز زمینه سیاسی و اجتماعی برای یک اعتراض کوبنده سیاسی علیه جمهوری اسلامی در سراسر دنیا فراهم نشده است. اکنون جمهوری اسلامی با اقیانوسی از خشم مردم دنیا مواجه شده است. در این اقیانوس خروشان نفرت از جمهوری اسلامی باید کشتی فرتوت جمهوری اسلامی را غرق کرد.

پیش بسوی انقلاب

پیش بسوی تسخیر سفارتخانه های جمهوری اسلامی

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: