تركيه: كهريزك اروپا براى پناهجويان

تركيه يكي از مهمترين پناهگاه هزاران مخالف سياسي حكومت اسلامي ايران است۔ كساني كه از تيغ جلادان اسلامى فرار ميكنند۔ كساني كه از خطر تعقيب و مجازات فرار ميكنند۔ كسانى كه نميخواهند به سرنوشت قربانيان كهريزك هاى جمهورى اسلامى دچار شوند۔ كسانى كه نميخواهند بعنوان محارب با كابوس مداوم شكنجه و اعدام مواجه شوند۔ تركيه اولين مامن و اولين پناهگاهى است كه بدان پناه مى آورند۔

تركيه گريزگاه هزاران مخالف سياسي حكومت هولاكوست اسلامى است۔ گريزگاه افرادى كه از جوخه هاى مرگ و تيمهاى مخفى ترور و آدم ربايى فرار كردند۔ گريزگاه افرادى كه حماسه هاى غرور آفرين مبارزه پرشور انقلابى تابستان و پاييز ٨٨ را خلق كردند۔ گريزگاه كسانى كه حكومت اسلامى را به پرتگاه سقوط كشاندند۔ گريزگاهى براى زنان، زنان عاصى، از پايتخت تبعيص جنسيتى دنيا۔ گريزگاه جوانان، رپ رها، روزنامه نگاران، نويسندگان، شاعران، هنرمندان، وبلاگ نويسان، هر كسى كه به هر دليلى نميخواهد در زير حكومت الله زندگى كند۔
اما دولت و مقامات تركيه ميزبان شايسته اى براى اين خيل عظيم متواريان حكومت جلادان اسلامى نيستند۔ تركيه پناهگاه امنى براى پناهجويان نيست۔ ناامنى و بى ثباتى، آينده تاريك، بلاتكليفى و بيكارى و بى حقوقى مفرط و تبعيص عريان قانونى و در نهايت شبح مخوف ديپورت در بدو ورود پناهجويان دهان باز ميكند و زندگى پناهجويان را در خود ميبلعد۔ اخبار و گزارشاتى كه همه روزه در سطح رسانه هاى مختلف انعكاس ميابد همه بيانگر اين است  كه تركيه نه پناهگاه كه كهريزك گاه اروپايى براى پناهجويان ايراني و غير ايرانى بدل شده است۔

حتما خبر “۔چهل پناهنده را کشتیم و چال کردیم۔ را خوانده يا شنيده ايد۔ كه چگونه روزنامه هاي تركيه به نقل از يك پليس امنيتي سابق شهر حكاري فاش ساخته اند كه ،چهل پناهنده را که در صدد فراراز مرز ایران-ترکیه بوده اند را به قتل رسانده و در یک گور دسته جعمی دفن کرده اند۔ حتما داستان تكان دهنده و هولناك آيدا سعات را خوانده يا شنيده ايد كه چگونه در تركيه با مشقات بارترين و رنج آورترين شكلي زير پنجه هاي زمخت تجاوز جنسى دست و پا زده است۔ حتما خبر دستگيريها ديپورتها و انواع تضيقات و سنگهايى كه چون آوارى از آسمان تركيه بر سر پناهجويان ايرانى و غير ايرانى در تركيه فرود آمده را خوانده يا شنيده ايد۔ اينها تنها گوشه هاي كوچكي از عمق فجايعي است كه دامن فراريان حكومت اسلامي را گرفته است۔

بد نيست اين اوضاع را با يكي از رويدادهاى تلخ و به فراموش ناشدنى تاريخي در دوران جنگ جهاني دوم مقايسه كنيم:

در سال ١٩٣٩، بیش از ٩٠٠ پناهنده به قضد فرار از دست يورش هاى جنون آميز نازيستها، با کشتی سنت لوییس از هامبورگ آلمان بسمت كوبا و آمريكا رفتند اما دولتهاى وقت اين كشورها از پذيرش اين پناهندگان امتناع كرده و اجازه ندادند كه حتي يك مسافر قدم در خاك آمريكا يا كوبا بگذاردظ كشتي سنت لوييس سرنجام به اروپا بازميگردد۔ ۔به دنبال اشغال بسيارى از كشورهاى اروپايى ، تعداد زیادی از اين پناهندگان توسط نازى هاى هيتلرى دستگير و راهى اردوگاههاى كار و مرگ نازى ها ميشوند۔ در اردوگاه های کار اجباری یا مراکز کشتار نازى ها تعداد زيادى از اين پناهندگان جان دادند و اين حادثه بعنوان يك رويداد تلغ پناهندگي در تاريخ بشريت ثبت شد.

اكنون آن تراژدى بار ديگر در كشور تركيه در حال تكرار است۔  با اين تفاوت كه در كشتي سنت لويس به كسي تجاوز نشد۔ كسى را در بدو سوار شدن به كشتي به رگبار مسلسل نبستند۔ نان و غذاى شان تامين بود۔ جاى خواب شان مشخص بود۔ مدام مورد انواع توهين ها و انواع سو استفاده هاى مختلف جنسى قرار نميگرفتند۔ كسى مجبور به تن فروشى براي گذران روزش نبود۔ فاجعه با همان ابعاد تكان دهنده اش اين بار در مقابل دروازه اروپاى متحد قرن بيست و يكم در شرف وقوع است۔ جلوي اين فاجعه را همين امروز بايد با تمام قوا نيرو و فعاليت انسانى گرفتظ بدون هيچ شك و ابهامي، بدون هيچ اما و اگري، بدون هيچ اين پا و اون پا كردنى، همين الان بايد آستين ها را بالا زد۔ جلو۔يري از ادامه اين تراژدي، درست مانند جلوگيري از اجراي حكم اعدام فعالين سياسي است۔ اين كار و وظيفه ماست كه تلاش كنيم گرمترين و امن ترين پناهگاه را براى فراريان حكومت توحش اسلامي بسازيم۔ اين وظيفه ماست كه گرد غبار غم و اندوه و درد و نااميدى و استيضال را از چهره اين عزيزان مان پاك كنيم۔ اين وظيفه ماست كه تركيه را به انسانى ترين پايگاه نجات پناهجويان و مخالفين حكومت اسلامى بدل كنيم۔ با هم پرحررات ترين حمايتها و همبستگى ها را از مبارزين راه آزادى جامعه ايران ايجاد كنيم۔ ميتوانيم و بايد به ياري پناهجويان ايراني در تركيه بشتابيم

2 Responses to تركيه: كهريزك اروپا براى پناهجويان

 1. پیروز نهاوندی says:

  khaliha ham az ab gel alood mahi migaran, va az bikario alafi raftan torkieh ke panahandegi begiran,
  ma chand ta famil darim oonja, az oon ghaltagha hastand ke role bazi konan, chand mahi hast raftan. va chand nafar ham khod ro bahai ja zadan alan usa hastand, ba madrak sazi,

 2. ref says:

  PLEASE DO NOT PUBLISH THIS EMAIL ON YOUR WEB

  Dear sir/madam,
  we are the persons who are under terrible risk in Iran because of political
  and some kind of sexual indictment (charge) . Actually we are accused yet ,
  but the court pass the sentences (verdict) . we had arrested and temporary
  jailed about 6 months . and now we are temporary released by pledge
  (collateral or guarantee) with our family house documents . we are under
  control of security police in IRAN and because of that we can not expose
  our real identifications . but we have documents that prove our claims
  about that we tortured by police and the sentences of judge that we
  sentenced to jail and should return to prison soon . we are violated by
  police and security services and also by the illegal court process. we are
  university students and we are near graduation, but our life is under
  danger , because we sentenced to prison for some years . I can’t send you the
  court sentences , because the internet lines are under control of security
  polices . we just request how to escape from IRAN and go to any
  refugee friendly country Embassy to apply for being refugee ? and I
  should inform you about
  our bank accounts . We are also in terrible money situation because of Seizure
  of bank accounts by court . so we don’t know how to pay the legal or
  illegal hidden travel .
  Due to the danger situation we are , may I request you more help . you
  know I will prove my claims about the sentence of Islamic court in
  IRAN against our privacy and humanity and freedom . I have the court
  verdict to prove it . and also you can ask your reliable cooperative
  staff in IRAN to research and ask court and also prison about our
  claims .
  The important matter is our terrible money situation. you know what
  really happening in TURKEY about Iranian refugees . they should apply
  for being refuge in UNHCR representative in any city of TURKEY they
  arrive. then they should introduce themselves to Turkish immigrant
  police and then should move to any of 30 special cities in Turkey and
  expecting their response from UNHCR about 9 months and then after that
  they should wait between 3 to 5 years for any third country including
  U.S , CANADA , BRITAIN and some other European countries to response
  their refugee request .
  And during these years they should pay their life expenses including
  accommodation and food and cloths and health and any other essential
  cases . but they do not have permission to work for Turkish companies
  to earn money . just some of lucky refugees could find some works like
  house cleaning and etc .
  I urge again that even gaining enough money for travel legally or
  illegally to Turkey for us is very difficult . but may be we manage to
  gain the ticket money and that’s all . we do not know how to live
  without money in Turkey during those five years . just you the people
  who have enough power to accept us in U.S immediately can help us .
  please , you can do something for us . like the Switzerland embassy
  and government help . I mean if they accept to send visa for us in the
  case of emergency aid and humanitarian without bank account bill and
  pass the visa for us in very little time as soon as possible , we can
  firstly travel to Switzerland and then with your government acceptance
  travel to U.S and being as refugee.
  If you can do that I will give you or anyone who is responsible the
  court verdict about us in Switzerland .
  Please help us .
  please rescue us .
  We are looking forward to hearing you as soon as possible.
  sincerely yours,
  few political prisoners in IRAN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: