امسال ندا و فرزادها، اجلاس سازمان جهانی کار را آغاز خواهند کرد

مصاحبه نشریه ندای انقلاب با فرشاد حسینی

ندای انقلاب– تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران بویژه در چند سال گذشته در اعتراض به حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار اعتراضات متعددی را سازمان داده و فعالین حزب با حضور در جلسات این مجمع به افشای ماهیت ضد کارگری رژیم دست زده اند و صدای کارگران ایران را منعکس ساخته اند۔ خود شما یکی از کسانی هستید که در این اجلاس علیه رژیم اسلامی سرمایه داران در ایران سخنرانی کرده اید۔ امسال نیز برنامه هایی تدارک دیده شده است۔ ولی قبل از اینکه به امسال بپردازیم بطور خلاصه مروری داشته باشید بر اعتراضات سالهای گذشته و تاثیر و بازتاب این اعتراضات۔

فرشاد حسینی: اعتراض به حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار یک سنت دیرینه و یک سیاست آکسیونی پایدار در حزب کمونیست کارگری است. از کنفرانس برلین در سال ٢٠٠٠ (١٣٧٩) تا امروز، یکی از نقاط درخشان فعالیت های سیستماتیک، قدرتمند و مهم حزب کمونیست کارگری مقابله با ابراز وجود جمهوری اسلامی در خارج کشور و تبدیل بسیاری از کنفرانس ها و سخنرانی ها به صحنه افشای وسیع این حکومت بوده است.این اجلاس از آن رو برای ما مهم است که به جز نمایندگان دولت ها و نهادها ی بین المللی و سازمان های حقوق بشری، نمایندگان سازمان های کارگری سراسر دنیا در آن حضور دارند.  و ما بعنوان نماینده و صدای اعتراض طبقه کارگر ایران در این اجلاس حضور بهم میرسانیم.

آکسیونهای ما تا قبل از ۲۰۰۶ عموما پخش اطلاعیه در داخل سالن و بین نمایندگان و برگزاری تظاهرات در مقابل اجلاس سازمان جهانی کار بود. از سال ۲۰۰۶ تصمیم گرفتیم که دامنه اعتراضات را به داخل سالن کشا‌‌‌‌نده و در کنار تظاهراتهای بیرون سال در داخل سالن هم برنامه های آکسیونی قدرتمند و چشمگیری داشته باشیم. برایمان مهم بود که صدای اعتراض طبقه کارگر در خود سالن و در حضور نمیاندگان دولتها و نمیاندگان سازمان های کارگری دنیا طنین افکند. در همان سالن ۲۰۰۶ ما از فرصت استفاده کرده و بهرا سروش به جای نمایندگان جمهوری اسلامی پشت تریبون رفته و سخنرانی کرد.  سخنرانی بهرام سروش مورد استقبال قرار گرفت و این برای اولین بار بود که صدای واقعی طبقه کارگر و پیام کارگران و فعالین کارگری در سالن اجلاس سازمان جهانی کار میپیچید.
سال ۲۰۰۷ مهمترین اقدام فعالین حزب پایین کشیدن پرچم جمهوری اسلامی در سالن اجلاس بود. فعالین حزب خود را به سالن اجلاس رسانده و جلیل جلیلی موفق شد پرچم جمهوری اسلامی را در سالن اجلاس سازمان جهانی کار به زیر بکشد.

سال ۲۰۰۸ نیز ما وسیعا در سالن اجلاس حضور بهم رسانده و اطلاعیه ها و جزوات حزب به زبان انگلیسی را بطور وسیعی در بین مردم نمایندگان حاضر در اجلاس پخش کنیم.

سال ۲۰۰۹ دو ماه قبل از کنفرانس ، جهرمی وزیر کار رژیم در خبرگزاری رسمی حکومت اعلام کرد که “پس از ٣٢ سال ايران رياست اجلاس سالانه سازمان بين المللي کار را برعهده گرفت”. قرار بود سال گذشته کرسی ریاست این اجلاس را به جمهوری اسلامی اهدا کنند ما به محض درج این خبر دست به کار یک کمپین وسیع سیاسی و تبلیغاتی شده و در عین حال در تدارک زدن یک ضربه کوبنده به جمهوری اسلامی در این اجلاس شدیم. حزب کمونیست کارگری با ارسال نامه هایی به نمایندگان کلیه سازمان های کارگری در سراسر دنیا از آنها خواست که نسبت به انتخاب احتمالی جمهوری اسلامی بعنوان ریاست اجلاس اعتراض کرده و خواهان اخراج جمهوری اسلامی از این سازمان شوند. با گسترش اعتراضات در این فاصله در اولین قدم قبل از شروع اجلاس ما شاهد عقب نشینی خود سازمان جهانی کار و بعد جمهوری اسلامی شدیم و عملا طرح اهدای کرسی ریاست بعنوان مماشات با جمهوری اسلامی بهم خورد. در روز اجلاس ما با یک برنامه هماهنگ و سازماندهی شده با شروع و رسمیت پیدا کردن جلسه به وسط سن رفته و با در دست داشتن عکسهای رهبران کارگری زندانی علیه حضور جمهوری اسلامی در این اجلاس اعتراض کردیم. اعتراض سمبلیک ما در آغاز شروع کنفرانس مورد توجه بیش از ۲۰۰۰ نمایندگان حاضر در کنفرانس قرار گرفت و در فاصله ای که ما بطور اعتراضی در سن قرار داشتیم چند با مورد تشویق و کف زدن های ممتد نمایندگان حاضر در اجلاس قرار گرفتیم. عکسها و گزارش اعتراض ما وسیعا در رسانه های مهم خبری دنیا انعکاس پیدا کرد.

ندای انقلاب: امسال کنفرانس سالانه سازمان جهانی روز ۲ ژوئن در ژنو آغاز به کار خواهد کرد۔ برنامه شما چیست؟

فرشاد حسینی: امسال برنامه ما رنگ و مهر انقلاب مردم ایران را بر خود خواهد داشت. امسال دیگر قرار نیست یک آکسیون سازمانی روتین داشته باشیم. امسلا پرچم انقلاب مردم ایران را در این کنفرانس بلند خواهیم کرد. و به نمایندگان دولت ها و سازمان های کارگری دنیا اعلام میکنیم که این اجلاس میتواند و باید آخرین اجلاس حضور جمهوری اسلامی باشد. مردم در ابعاد وسیع و میلیونی در ایران به میدان آمده اند تا بساط سی سال جنایت این جلادان و دشمنان طبقه کارگر را برای همیشه جمع کنند. امسال آکسیون ما صرفا اعتراضی و با تنها با خواست اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار نیست در عین حال پیام انقلاب مردم ایران را به گوش آنها میرسانیم و از تمام سازمان های کارگری دنیا میخواهیم که نه تنها خواهان اخراج این قصابان از سازمان جهانی کار شوند بلکه از انقلاب مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و برای آزادی و برابری و یک دنیای بهتر قویا حمایت و پشتیبانی کنند. امسال مضمون طرح و افق سیاسی برنامه ما کاملا تعرضی است. قصد داریم یک روز تاریخی دیگری بر صفحه تاریخ اجلاس سازمان جهانی کار ثبت کنیم. روزی که صدای انقلاب مردم از تهران در سالن مجلل آی ال طنین می افکند. روزی که نداها و اشکان ها و فرزاد کمانگرها در آی ال او به خروش می آیند. امسال خبرگزاریها دنیا ، خبر شروع نود و نهمین اجلاس سازمان جهانی کار را با عکسهای سرخ ندا و فرزاد کمانگر مخابره خواهند کرد. به لحاظ عملی تلاش مان این است که نمایندگان سازمان های کارگری را فرا بخوانیم که به نشانه اعتراض در کنار ما قرار بگیرند. امسال ما سالن کنفرانس آی ال او را به میدان نبرد برای ازادی و برابری در ایران بدل میکنیم. امسال خبرسازترین برنامه ها را در دست داریم و ما نمایندگان طبقه کارگر ما نمایندگان انقلاب مردم ما نمایندگان زنان و جوانان ما نمایندگان جنبش سرنگونی رژیم، میرویم که داغ ترین خبر روز دنیا را شکل دهیم.

.

.

تظاهرات در ژنو
در همبستگی با مبارزات کارگران و جنبش انقلابی مردم
چهارشنبه ۲ ژوئن از ساعت ا بعد از ظهر

در همبستگی با مبارزات کارگران و  جنبش انقلابی مردم برای تحقق آزادی و برابری٬ برای اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار در تظاهرات روز چهارشنبه ۲ ژوئن در مقابل محل کنفرانس سازمان جهانی کار( آی ال او) شرکت کنید!

اجلاس سالانه سازمان جهانی کار (آی ال او) از ۲ ژوئن در ژنو آغاز بکار خواهد کرد. قرار است هیئت نمایندگی رژیم اسلامی ایران و نمایندگان سازمانهای دست ساز آن، همچون سالهای گذشته٬ در این اجلاس حضور بهم رسانند. نباید اجازه داد سرکوبگران کارگران و مردم ایران در آی ال او حضور یابند. رژیم اسلامی ایران٬ بخاطر سرکوب کارگران و تحمیل بیحقوقی مطلق به آنها، باید از آی ال او اخراج گردد.
در حمایت از مبارزات کارگران و جنبش انقلابی مردم ایران و برای آزادی کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی در این تظاهرات شرکت کنید!

همه مردم آزادیخواه و همچنین سازمان های کارگری را به شرکت در این تظاهرات فرا میخوانیم.

زمان: چهارشنبه ۲ ژوئن از ساعت ۱۳
محل: ژنو مقابل محل کنفرانس سازمان جهانی کار ( آی ال او )

تلفن تماس: آرش مهدی نژاد٬ +۴۱۷۶۳۰۶۰۷۲۳

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
جمهوری اسلامی ایران باید از آی ال او اخراج گردد!
تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
۲۵ مه ۲۰۱۰

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: