لیست قربانیان سنگسار در جمهوری اسلامی ایران

One Response to

  1. Gelareh says:

    آقای حسینی
    لطفا پاسخ این یادداشت را که شخصی به نام علی تیزقدم نوشته است بدهید
    http://www.iranebehtar.com/2010/08/blog-post_23.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: