زنان معترض اوکراینی، افتتاحیه هفته فرهنگ و هنر جمهوری اسلامی در اوکراین را بهم زدند. نماینده زنان معترض اوکراینی: “ما خواهان قطع فوری روابط دیپلماتیک اوکراین با جمهوری اسلامی هستیم”

 

گزارش خبری از فرشاد حسینی

 

 روز پنج شنبه ۱۱ نوامبر مراسم افتتاحیه هفته فرهنگ و هنر جمهوری اسلامی در کیف پایتخت اوکراین با اعتراض پنج تن از زنان اوکراینی مختل شد. پنج دختر عضو  جنبش زنان فمن با شروع افتتاحیه این مراسم و در ابتدای سخنرانی اکبر قاسم آبادی سفیر جمهوری اسلامی در اوکراین  با برهنه شدن در برابر چشم همگان، بر هم زدند. این اعتراض  درحالی بود که برخی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله شاه آبادی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی، اشعری مشاور فرهنگی احمدی نژاد و رئیس کتابخانه ملی ایران و مقامات دولتی اوکراین مانند وزیر فرهنگ اوکراین نیز در این مراسم شرکت داشتند.

 

این پنج زن به شکل سمبلیک حجاب بر سر داشتند، حلقه های گل بر سر و طناب دار به گردن خویش آویخته بودند. آنها پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته بود: “گورتان را از اوکراین گم کنید” با شروع مراسم ابتدا حجابها را انداخته و سپس برهنه شده و با صدای بلند با شعارهای زنان کشورتان را نکشید و مرگ بر رژیم جنایتکار را مراسم دولتی جمهوری اسلامی را برای لحظاتی برهم زدند.

 

از آنجا که مسئولیت حفاظت از این مراسم را مامورین سفارت جمهوری اسلامی بعهده داشتند، مزدوران جمهوری اسلامی به محض مشاهده اعتراض زنان آنها را محاصره و بطور وحشیانه ای دستگیر، مچ های دستان آنان را از پشت پیچانده، همانند این که به آنان دست بند زده باشند، و آنها را به زور از سالن خارج کردند.

 

فعالین جنبش زنان فمن پس از این اعتراض سمبلیک در بیرون از سالن به سوالات خبرنگاران مختلف در خصوص دلایل اعتراض شان مصاحبه کردند. “آنا هوستل” نماینده این گروه به خبرنگاران گفت: ما میخوهیم تمام مردم متمدن جهان را متوجه این واقعیت کنیم که سنت های ارتجاعی اسلامی را در جوامع مدرن تحمل نکرده و با اینگونه دولتها را باکوت کنند. برای شروع نیز از همین اوکراین شروع میکنیم و از دولت اوکراین میخواهیم که کلیه روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی قطع کند.

در پایان مراسم امروز هفته فرهنگ و هنر جمهوری اسلامی، سفیر جمهوری اسلامی یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد که در این کنفرانس نیز موضوع اعدام سکینه محمدی محور سوالات خبرنگاران قرار گرفت. از جمله خبرنگار رویترز از سفیر جمهوری اسلامی پرسید:” آیا مقامات دولتی و قضائی جمهوری اسلامی ایران ، مجازات خانم سکینه محمدی آشتیانی را از اعدام به زندان تخفیف داده اند؟ و آیا توانستند بطور کلی تخفیفی در نوع مجازات این خانم ایجاد کنند ؟ مثلا ماده ی قانونی که براساس آن این خانم متهم به قتل شدند ، آیا مقامات قوه قضائیه توانستند آن را به ماده ای از قانون که این خانم به خیانت متهم است نه به قتل تبدیل کنند؟

سفیر جمهوری اسلامی نیز سعی کرد به سیاق احمدی نژاد به این سوال پاسخ دهد. وی گفت:” قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران قوه مستقلی است” او سپس شروع به پند و اندرز دادن به خبرنگاران کرده و افزود: “من مایلم در این خصوص توجه خبرنگاران را به مسائلی که بیشتر جنبه های فضا سازی و یک پدیده پوچ رسانه ای است که از سوی بعضی از جریان های فزون طلب که در خارج از کشور راه اندازی شده جلب کنم و به چیزهایی که واقعیت خارجی ندارد افکار خود را متمرکز نسازید.” وی در ادماه نیز در خصوص جرم سکینه اعلام داشت: ” در شرایطی که در یک جایی در تبریز یک خانمی خیانتی به شوهرش کرده و شوهرش را به قتل رسانده ، هنوز پروسه اولیه دادگاه به مرحله ثانویه و استیناف هم نرسیده ، قاضی نظری داده که هنوز نهایی هم نشده ، بعضی رسانه های فزون طلب، قدرت طلب و سلطه جو، دنبال سیاسی کردن اخبار حوادث اجتماعی در ایران هستند ، شما به عنوان یک خبرنگار حرفه ای آیا اینگونه رفتار را صحیح ارزیابی می کنید ؟ که اخبار حوادث جزئی یک کشوری را برداریم و آن را این طور بزرگ و سیاسی کنیم؟

شایان ذکر است که این گروه هفته گذشته نیز در اعتراض به حکم اعدام و سنگسار سکینه محمدی آشتیانی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در کیف اعتارض کرده بودند که اعتراض آنها بطور گسترده ای در رسانه های گروهی اوکراین انعکاس پیدا کرده بود. اين گروه از زنان اوکراينی چندی است برای برابری حقوق زنان و جلب افکار عمومی، به مناسبت های مختلف، با برهنه شدن در ملا عام خواسته های خود را مطرح مي کنند. اعتراض این گروه به سخنرانی نخست وزیر ترکیه منجر به خشم گروههای اسلامی در ترکیه شد. این گروه همچنین روز پنج شنبه با حضور در یکی از حوزه های انتخاباتی شعار دادند در اوکراین دمکراسی مرده است.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: