فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل با ۵/۴ میلیون عضو در حمایت از سکینه محمدی آشتیانی

اطلاعیه شماره ١٠٣

همبستگی فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل از سکینه آشتیانی

 

روز پنج شنبه ۲۵ نوامبر همزمان با روز جهانی رفع تبعیض و خشونت علیه زنان، کارمندان فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل در دفتر مرکزی لندن با گرفتن عکسهای سکینه همبستگی خود را با سکینه و برای نجات وی از سنگسار و اعدام اعلام کردند. بخش زنان فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل اعلام کرد که با این اقدام همبستگی و حمایت خود را از زنان و مردانی که در خطر سنگسار هستند اعلام میداریم. دیوید کاکرافت دبیر سراسری آی تی اف نیز با گرفتن عکس سکینه حمایت کل این فدراسیون از سکینه را نشان داد. فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل، یک فدراسیون  جهانی از اتحادیه های کارگری است که ۷۸۱ اتحادیه در ۱۵۵ کشور شامل ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر عضو دارد.

 

شایان ذکر است که فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل پیشتر نیز در چهل و دومین کنگره خود که در ۹ آگوست در شهر مکزیکو سیتی برگزار شده بود طی قطعنامه ای که به تصویب کلیه اعضا رسیده بود حمایت خود را از سکینه اعلام کرده و نفرت و انزجار خود را از مجازتهایی چون سنگسار ابراز داشت. در بخشی از قطعنامه آمده است:

در دفاع از حقوق زنان و ممنوعیت مجازات ناعدالانه سکینه آشتیانی از ایران

ما داستان تراژیک سکینه محمدی آشتیانی مادر دو فرزند که بخاطر رابطه جنسی خارج از ازدواج به مرگ از طریق سنگسار محکوم شده است را مد نظر داریم. ما عمیقا نگران پروسه ها و مجازات ناعادلانه و ادامه شکنجه روحی و فیزیکی سکینه محمدی آشتیانی میباشیم. ما قویا مخالف تحمیل مجازات خانم آشتیانی هستیم. ما فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل و کلیه شعبات و واحدهای آن در سراسر جهان را فرا میخوانیم که قویا با ما همصدا شده و برخورد غیر انسانی و ناعادالانه به سکینه محمدی آشتیانی و هر زن و مردی را در هر جای دنیا محکوم کنند. (پارگراف ۱۱ گزارش کنگره ۴۲ آی تی اف آگوست ۲۰۱۰)

 

ما این اقدام فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل را مورد قدردانی قرار داده و از سایر اتحادیه های کارگری در سراسر جهان میخواهیم که مانند آی تی اف مجازات سنگسار و اعدام در ایران را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری سکینه، هوتن و سجاد و دو خبرنگار آلمانی و خواهان متوقف شدن اعدام فوری شهلا جاهد شوند که قرار است ۱ دسامبر به دار آویخه شود.

 

 کمیته بین المللی علیه سنگسار

 کمیته بین المللی علیه اعدام

۲۶ نوامبر ۲۰۱۰

  

 

International Committee Against Stoning (http://stopstonningnow.com)

International Committee Against Execution (http://notonemoreexecution.org)

Spokesperson: Mina Ahadi  minaahadi@aol.com    0049-177-569-2413

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: