شهلا جاهد در میان غم و اندوه مردم در بهشت زهرا به خاک سپرده شد

امروز در ميان غم و اندوه فراوان شهلا جاهد در بهشت زهرا دفن شد. . تعداد زيادی در اين مراسم حضور داشتند و سپس در خانه خواهر شهلا مردم بطور گسترده ای دسته دسته به ديدار مادر و خانواده شهلا ميروند.

کمیته بین المللی علیه اعدام

2 Responses to شهلا جاهد در میان غم و اندوه مردم در بهشت زهرا به خاک سپرده شد

  1. گلستان says:

    چرا کسی نتونست برای شهلا کاری کنه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    حتی اگه مجرم هم بود . ما ایرانی ها دیگه اعدام نمی خوایم

  2. Farhad Feiz says:

    Sorry ;(

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: