تلویزیون جمهوری اسلامی امشب برای بار چهارم سکینه را به روی صحنه می آورد

شبکه چهارم سیمای جمهوری اسلامی امشب پنج شنبه ۱۸ آذر از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه شب به مدت ۹۰ دقیقه قرار است پرونده سکینه محمدی اشتیانی زنی که به اتهام رابطه جنسی به سنگسار محکوم شده و حکم سنگسار وی با طوفان اعتراض جهانی مواجه شده است، را مرور کند.

بر اساس بیانه صدا و سیما در این برنامه که از طریق برنامه ای به نام راز پخش میشود برای نخستین بار اسناد تصویری از داخل و خارج از کشور ارائه می شود که جنبه های نادیده ای از این پرونده را فاش خواهد کرد. در بیانیه شبکه چار همچنین آمده است که : در این برنامه همچنین قرار است ایران  ابعاد مختلف  پرونده سکینه محمدی آشتیانی و دلایل توجه نهادهای بین المللی و نمایندگان حقوق بشر به این پرونده و چگونگی بزرگنمایی آن  واشکافی می شود.”

پرونده سکینه محمدی آشتیانی یک نبرد عظیم جهانی بر علیه یکی از هولناکترین جنایتهای رژیم جمهوری اسلامی یعنی سنگسار را ایجاد کرده است. جمهوری اسلامی برای بار چهارم قصد دارد از طریق تلویزیون خود به توجیه جانیات خود بپردازد. قصد دارد سکینه مستحق سنگسار است . قصد دارد بگوید همانگونه که ما در ایران زبانها را میبریم که کسی اعتراض نکند در خارج نیز به کسی حق نمیدهیم که علیه این توحش و ببربریت اعتراض کند. نمایش مشمئز کننده جمهوری اسلامی کسی را اغوا نمیکند برعکس تصاویر نبرد جهانی علیه جمهوری اسلامی را به خانه های میلیونها نفر مردم تشنه سرنگونی جمهوری اسلامی میبرد. مردم در ورای پرونده سکینه میبینند که چگونه جمهوری اسلامی در خارج به لکه ننگی در دنیای دیپلامسی جهانی بدل شده است. مردم ورای سانسورها و توجیهات شبکه سیمای جمهوری اسلامی تصاویر نبرد و مبارزه مردم جهان علیه اعدام و سنگسار در ایران را خواهند دید. مردم در ابعاد میلیونی باز با نام کمیته بین المللی علیه سنگسار، کمیته بین الملللی علیه اعدام آشنا خواهند شد. فرای هیایوها و جوسازی های تبلیغاتی جمهوری اسلامی، مردم باز تصویر مینا احدی و نقش او در مبارزه علیه سنگسار و اعدام به ذهن میسپارند.

تلاش جمهوری اسلامی برای توجیه جنایاتش و در خصوص پرونده سکینه تنها به مانند تلاش مستصلانه کسی است که در باتلاق گنداب فرو رفته و دست و پا زدن هایش تنها کمک میکند که بیشتر در لای و لجن فرو رود.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: