پاسخی به حسین شریعتمداری. با همین نیرو شما را در هلند به محاکمه میکشنایم.

فرشاد حسینی

سرکوب نامه کیهان شریعتمداری اخیرا در خبر ویژه خود مطلبی درج کرده تحت عنوان  ” حتي يك هزارم ايرانيان خارج نشين هم به اپوزيسيون محل نمي گذارند ” (http://kayhannews.ir/891209/2.htm) در این مطلب جناب شریعتمداری به تظاهرات مخالفین جمهوری اسلامی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در روز یکشنبه ۳۰ ژانویه اشاره کرده و آن را بعنوان یک تجمع ۵ نفره از عناصر به اصطلاح ضد انقلاب و یک رکورد تازه افتضاح از سوی اپوزیسیون جا زده است و بعد به زعم خود از فروکش کردن اعتراض مخالفین حکومت جنایت و شکنجه دم زده و طی مقایسه ای با اعتراضات مخالفین در دهه ۱۹۹۰ اعلام میکند که اگر در آن سالها اپوزیسیون تجمعات چند صد نفره سازمان میداد اما اکنون شمار معترضین به شدت کاهش پیدا کرده است. ظاهرا حسین شریعتمداری میخواهد چنین وانمود کند که شما معترضین ایرانی حکومت اسلامی در هلند آب رفته است.

من اینجا قصد ندارم از تجمعات چند هزار نفره در هلند طی همین یکی دو سال اخیر ، گزارش و عکس و فیلم روی میز دروغ و ریای شریعتمداری بگذارم. حتما همین جناب بازجو و شکنجه گر اوین گزارش تجمعات چند هزار نفره مخالفین جمهوری اسلامی را دریافت کرده و کاملا از آن مطلع است. قصد ندارام با هزار دلیل و فاکت عکس این ادعای پوچ و مسخره را به ایشان و هم قطارانشان در وزارت اطلاعات و بیت رهبری ثابت کنم. قصد ندارم به تک تک افتضاحات و شکست های جمهوری اسلامی در هلند به یمن همین نیروی اپوزیسیونی که ایشان آب رفته وانمود میکند، بپردازم. قصد ندارم به ایشان یاد آور شوم که کنسرت خون تان که قرار بود پوششی برای تطهیر و حضور سیاسی تان در هلند باشد شکست خورد، به جای ارکستر سمفونی به اصطلاح صلح، فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر دیکتاتور در فضا طنین افکنده شد. قصد ندارم یاد آور شوم که سفارت تان تسخیر شد و عکس ندا به جای پرچم جمهوری اسلامی بر سر در سفارت جمهوری اسلامی به اهتزاز در آمد و در تمام رسانه های دنیا منعکس شد. قصد ندارم یاد آوری کنم که چگونه همقطارانش در خود سفارت جمهوری اسلامی در هلند از ترس اعتراضات همین مخالفین جمهوری اسلامی مدام فقط دنبال کانالی بودند که آنها را مطلع کنند که کی قرار است سفارت جمهوری اسلامی توسط مخالفین تسخیر شود تا زودتر اقدام به فرار و پاکسازی سفارت کنند. قصد ندارم اشاره کنم که در اثر همین اعتراضات بود که سم سفیرتان در هلند را گرفتند و به خاک زلت و خاری نشاندند. اینها را خود حسین شریعتمداری بیشتر از هر کسی مطلع است. اما قصد دارم درست به همان نقطه ای بزنم که کابوس شریعتمداری و یارانش در حاکمیت است.  همان نکته ای که بخاطرش این مطلب را نوشتند. 

شریعتمداری و تمام عوامل ریز و درشت او در حاکمیت بخوبی اطلاع دارند که نه تنها در هلند بلکه در هیچ نقطهای از دنیا در بین میلیونها مهاجر و پناهنده و فراری ایرانی و در بین میلیونها نفر شهروندان جهان هیچ جایگاهی ندارند. این را شریعتمداری ننوشته که بخواد حتی ادعا کند که جمهوری اسلامی در بین مثلا ایرانیان مقیم هلند محبوبیتی دارد. موضوع این نیست. آنچه که شریعتمداری را را در رابطه با این مسئله به دری وری گویی کشانده در یک بستر عمومی، دقیقا همان چیزی است که تمام سران ریز و درشت جمهوری اسلامی را به هذیان گویی واداشته است. هراس از سرنگونی. هراس از پودر شدن بساط جهنمی الله و اسلام. هراس از انقلاب. هراس از قطع شدن دستهای کثیف شان از جان و مال مردم. هراس از بسته شدن شریان و منابع قدرت و ثروتشان در جامعه.  هراس از آن روزی که تک تک شان در تمام دنیا تحت تعقیب واقع شده باشند و هیچ سوراخ پناهی در هیچ کوه و دره ای نیز نمیتوانند پیدا کنند. این کابوس است که آرامش را از شریعتمداری و دارو دسته جنایتکارش گرفته است. اما این تنها بستر عمومی هراس شریعتمداری است. با این کابوس و هراس از سال ۸۸ دارند زندگی میکنند. اما بطور مشخص در هلند شریعتمداری و کل دستگاه جمهوری اسلامی بزرگترین ضربات سیاسی را درست در همین روزها دریافت کرده است. جمهوری اسلامی به خیال خود با اعدام زهرا بهرامی میتواند فضای ارعاب در جامعه ایجاد کرده و خارج را نیز منکوب کند. اما همه چیز برعکس شد. چه در داخل و چه در خود هلند. اعدام زهرا بهرامی نوک تیز پیکان نقد را مستقیم به گردن جمهوری اسلامی کشاند. و نه تنها جمهوری اسلامی که حتی دولت و پارلمان هلند. خواست بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی و خواست محاکمه سران جنایتکار جمهوری اسلامی از حالت یک مطالبه و شعار در مقابل سفارت جمهوری اسلامی به یک امکان واقعی و در دست اجرا به کریدورهای تصمیم گیری های سیاسی هلند سر خورد. این خواسته ها دیگر تبدیل شده بود به خواست و مطالبه احزاب سیاسی هلند، به خواست و مطالبه  نمایندگان پارلمان هلند . پارلمان هلند با اکثریت آرا برای اولین بار تصویب کرد که امکان محاکمه سران جمهوری اسلامی در دادگاه بین اللملی لاهه را فراهم آورد. کابوس سرنگونی شریعتمداری این بار با کابوس محاکمه در دادگاههای بین المللی در هلند اجین شد. تمام زهر نوشته این مطلب کیهان شریعتمداری از همینجا نشات میگیرد. از فعالیتهای مخالفین حکومت اسلامی و اپوزیسیون در هلند چنان عصبانی و وحشت زده اند که قصد دارند با چنین شکلک واروهایی به صفوف هراسان خودشان دلداری دهند که نه اپوزیسیون چیزی نیست. باز هم میتوانیم از دادگاه های بین المللی در بریم.

جناب سربازجو. آقای شکنجه گر، حسین خان شریعتمداری

عمرتان به سر آمده است. این حکم را میلیونها نفر مردم با اعتراضات میلیونی و مداوم خودشان به شما اعلام کرده اند. هلند نیز اولین کمینگاه سیاسی شما ست. در دادگاههای بین المللی جنایی در همین شهر لاهه شما را ملاقات خواهیم کرد. و تک تک جنایات شما را افشا خواهیم کرد. این را میلیونها نفر از دشمنان و مخالفین شما تضمین میکنند. این را من بعنوان یکی از سازمان دهندگان همین اعتراض تضمین میکنم. با همین نیرو با همین اپوزیسیون شما به محاکمه کشانده و دنیا را به قضاوت در خصوص یکی دیگر از خونین ترین پرونده های سیاسی جهان فرا میخوانیم.

 

 

   
   

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: