یک ویدئوی دیدنی از تظاهرات به مناسبت سی خرداد (۲۰ جون) روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در آمستردام

یک ویدئو کلیپ زیبا و دیدنی از تظاهرات به مناسبت سی خرداد (۲۰ جون) روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در هلند. این تظاهرات در روز شنبه ۱۸ ژوئن در میدان دام آمستردام برگزار شد.

ویدئو کلیپ تظاهرات بمناسبت روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در آمستردام هلند

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: