به تمام کسانی که از جمهوری اسلامی شاکی هستند

جمهوری اسلامی یکی از جنایتکار ترین رژیم سیاسی دنیاست. سی سال است که این رژیم یک جنگ تمام عیار را علیه مردم سازمان داده و با خشونت هر چه تمام تر پیش میبرد. این جنگ و جنایات سیستماتیک و سازمان یافته سی ساله رژیم اسلامی، زندگی صدها هزار نفر را مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر قرار داده و موجب آزار فیزیکی و روانی آنها شده است.

اگر همین امروز یک دادگاه معتبر و عادلانه بین المللی امکانی فراهم سازد که به شکایات همه شاکیان جمهوری اسلامی گوش فرادهد و امکان حضور آزادانه و امنیت حضور آنها را تامین سازد بی شک سیل صدها هزار نفری شاکیان علیه جمهوری اسلامی به راه افتاده و از بزرگترین جنایات تاریخ معاصر، پرده برداری میشود.  پرونده جنایات سیستماتیک و روزانه این رژیم چنان قطور است که اگر حتی هرگونه محدودیت زمانی و محدودیت نوع جرم ایجاد کنند باز هزاران نفر شاکی در صف ارائه شکایات قرار میگیرند.

یکی از اهداف مهم جمهوری اسلامی همواره این بوده که جنایات خود را از انظار عموم مخفی نگهدارد. جمهوری اسلامی با هزاران شکل تهدید و بگیر و ببند و شکنجه و برافراشتن شمشیر دمکلوس بر فراز سر شاکیان تلاش میکند مانع افشای کلیه جنایات سی ساله اش شود. اما امروز روز آن است که این طلسم سکوت و بستن لب ها را شکست. روزی است که جامعه با تمام هیبت اجتماعی اش لب بگشاید و از جنایات و آزارها و خشونت هایی که دیده بگوید. روز آن است که تمام درد ها و رنج های فرو خورده را از ته ذهن و دل میلیونها نفر بیرون کشید و قطورترین پرونده جنایات تاریخ معاصر را شکل داد. اکنون که مهمترین مرجع قضایی دنیا (یعنی دادگاه بین المللی جنایی لاهه) به سراغ پرونده جنایات جمهوری اسلامی آمده است، میتوان و باید ساختمان عظیم این دادگاه در هلند را از صدها هزار شکایت و سند و مدرک جنایت پر کرد.

کمیسیون پیگیری شکایت علیه جمهوری اسلامی در دادگاه بین المللی جنایی لاهه با هدف سازماندهی تنظیم و ارسال شکایات شما آغاز به کار کرده است. این کمیسیون خود را موطف کرده است که صدای اعتراض و دادخواست میلیونها تن از قربانیان و شاکیان رژیم اسلامی را در دادگاه بین المللی جنایی لاهه طنین افکند.

ما از کلیه مردم از زنان جوانان دانشجویان کارگران، از تمام زندانیان سیاسی، تمام کسانی که ضربه شلاق ها و کتک ها و آزارها و توهین ها و دشنام های مامورین جمهوری اسلامی را بر تن و روح و روان خود حس کرده اند، تمام  خانواده های اعدامی ها و جان باختگانی که توسط جمهوری اسلامی به هر بهانه ای به قتل رسیده اند، تمام زنانی که سی سال به اشکال مختلف مورد ستم و آزار و تبعیض جنسیتی قرار گرفته اند تمام قربانیان تجاوز، شکنجه ، ترور و حتی تمام کسانی که مورد تهدید قرار گرفته اند میخواهیم که فرم های شکایات خود را پر کرده و آنچه بر آنها روا شده است را به عنوان اسناد جرایم جنایات رژیم اسلامی ایران به روی کاغذ بیاورند و علیه جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین و عظیمترین  کیفرخواست های سیاسی حقوقی را تنظیم کنند.

به این منظور کمیسیون پیگیری شکایت علیه جمهوری اسلامی فرم های ویژه درخواست شکایت تهیه کرده و به همه شما کمک میکند که شکایات خود را بهر شکلی که مایلید (چه مستقیم یا غیر مستقیم) به دادگاه بین المللی جنایی لاهه رائه دهید. شکایت هر یک از شما میتواند و باید تیری باشد در سینه ماشین ترور و شکنجه و اعدام و سرکوب جمهوری اسلامی. هر یک از شما میتواند نیروی عظیمی از یک جنبش وسیعی باشد که ماشین تولید جنایت جمهوری اسلامی را از کار بیندازد.

حربه محاکمه سران جمهوری اسلامی در دادگاه بین المللی جنایی لاهه میتواند سلاح مهمی باشد در افشا و انزوا و پیگرد وسیع و بین المللی سران جمهوری اسلامی . جمهوری اسلامی باید بداند که در مقابل هر جنایتی که انجام میدهد باید به تمام دنیا پاسخگو باشد. باید بداند که در مقابل هر جنایت صدها شاکی و شاهد و مدعی العموم صف میکشد. در مقابل هر جنایت دهها شکایت و دادخواست به مراجع بین المللی قضایی دنیا ارسال میشود. و باید بداند که هیچ جنایتی با هیچ تهدیدی نمتواند مخفی و پوشیده بماند. باید بداند که ما قوی ترین نورفکن های دنیا را در تاریکترین و مخفی ترین دخمه های شکنجه وجنایات آنها خواهیم افکند. باید بداند که هر جنایتی را در معرض دید و قضاوت دنیا قرار خواهیم. از همین امروز و از همین الان دست به کار تنظیم شکایت علیه جمهوری اسلامی شویم.

برای گرفتن کمک و فرم برای ارائه شکایت علیه جمهوری اسلامی با ما به این آدرسها تماس بگیرید:

فرشاد حسینی

farshadhoseini@yahoo.com

0031-633602627

مینا احدی

minaahadi@aol.com

00491775692413

كميسیون پيگيری شكایت علیه جمهوری اسلامی ايران

در دادگاه بین المللی جنایی لاهه

کمیته بین المللی علیه اعدام

۱۷ سپتامبر ۲۰۰۹

%d bloggers like this: